Trivselregler för våra bostäder

Trivselregler för våra bostäder

För att alla våra hyresgäster ska trivas måste alla som bor i huset hjälpas åt och visa hänsyn till sina grannar. Här listar vi därför några av våra viktigaste trivselregler:

• Ljud kan vara mycket störande; t.ex. hög musik, tvättmaskin på natten, att gå med hårda skor inne, dusch och bad sena kvällar eller nattetid. Störs du av din granne, prata med grannen, hjälper inte det kontakta din förvaltare.

• Trapphus ska enligt lag vara fria från barnvagnar, cyklar, skohyllor och andra saker. De är i vägen för utryckningar och utgör brandfara. De hindrar dessutom städning. Soppåsar får inte stå i trapphuset, soppåsen ska vara kvar i din lägenhet tills du slänger den.

• Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet ska du omedelbart kontakta din förvaltare.

• Grillning på balkonger får inte förekomma.

• Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen som trapphus, hissar och tvättstuga. Tänk på att rökning på balkonger eller uteplats kan ge lukt som stör.

• Du får inte skaka dina mattor eller sängkläder från fönster eller balkong, då hamnar dammet och smutsen hos dina grannar.

• Matning av fåglar från fönster, balkonger eller på gården är inte tillåtet, det lockar till sig råttor och andra skadedjur.

• Blomlådor på balkongen ska vara vända inåt, de kan annars ramla ner och skada någon.

• Se till att portar och dörrar är stängda så minskar risken för att obehöriga tar sig in i fastigheten.

• Som hyresgäst är du ansvarig för alla som vistas i din lägenhet.